Oznamy

Stretnutie rodičov

Pozývame všetkých rodičov na 1. plenárne stretnutie

v novom školskom roku 2019/2020

vo štvrtok 12. septembra 2019 o 17:30 hod. v jedálni CMŠ.

Vyhlásenie

Vyhlásenie rodiča (zákonného zástupcu) o bezinfekčnosti.

 

Splnomocnenie

na preberanie svojho dieťaťa.

Milí rodičia