Dňa 10. 6. 2020 z dôvodu prerušenia dodávky pitnej vody do obce Ivanka pri Dunanji bude CMŠ zatvorená.