Informácie o škôlke

 

Cirkevná materská škola Kráľovnej Anjelov

Nám. padlých hrdinov 30
90028 Ivanka pri Dunaji
DIČ 2021747981
IČO: 31773834

Telefonický kontakt:

riaditeľka 0910 852 318

1. trieda 02/ 459 454 14

2. trieda 0910 / 852 324


Email: cmsivanka /zavinac/ gmail.com
web: www.cmsivanka.sk

Prevádzka CMŠ :od 6,45 – 16,45 hod.

Príchod detí do CMŠ do 8,00 hod. Prosíme, nakoľko je to možné, dodržiavať tento čas!

 

Odhlásiť dieťa zo stravy alebo neskorší príchod môžete do 7,45 hod.: na tel. čísle triedy do ktorej chodí dieťa alebo zapísaním na nástenke pri vstupe do CMŠ, prípadne priamo u učiteliek v triede.

(Neodhlásené dieťa zo stravy sa počíta ako prítomné!)

Prevzatie dieťaťa z CMŠ je možné od 15,00 hod.

 

Učiteľky v CMŠ:

I. trieda:

Mgr. Monika Stručková – sr. Mária Magdaléna, FDC
(triedna učiteľka)
Mgr. Bernadeta Slaninková

( učiteľka)

 

II.trieda

Mgr. Martina Bratkovičová – sr. Mária Laura,FDC

( poverená riadením CMŠ, učiteľka)

Ing. Ivica Miháliková
(triedna učiteľka)

Ekonómka:

Ing. Jaroslava Lahová ,ekonomkaiv /zavinac/marianky.sk

 

Zodpovedná za výdaj stravy: Drahoslava Packová – sr. Mária Agáta,FDC

 

Nepedagogický pracovník: pani Eva Ungvarská

 

Denný režim CMŠ:

Čas

Činnosť

6:45 – 8:30

hry a edukačné aktivity

8:45 – 9:30

hygiena, desiata

9:30 – 11:30

edukačné činnosti, hrové činnosti, pobyt vonku

11:30 – 12:30

hygiena, obed

od 12:30

odpočinok, relax.

14:30 – 15:00

hygiena, olovrant

15:00 – 16:45

hry a hrové činnosti, edukačné aktivity


  • Podrobnejší denný poriadok si stiahnete TU.

Školský poriadok si stiahnete TU.

.
Dokumenty:

Ekokódex CMŠ Kráľovnej anjelov nájdete

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. rok 2011/2012

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. rok 2012/2013

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. rok 2013/2014

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. rok 2014/2015

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. rok 2015/2016

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. rok 2016/2017

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018

 

Čisté tlačivá:

 

Splnomocnenie

Prehlásenie o bezinfekčnosti

 

Finančne môžete podporiť škôlku na číslo účtu v

(VÚB) IBAN: SK 82 0200 0000 0041 5610 3151

 

Správca webu: info@cmsivanka.sk