Informácie o škôlke

Cirkevná materská škola Kráľovnej Anjelov

Nám. padlých hrdinov 30
90028 Ivanka pri Dunaji
DIČ 2021747981
IČO: 31773834

Telefonický kontakt:

riaditeľka 0910 852 318

1. trieda 02/ 459 454 14

2. trieda 0910 / 852 324

Email: cmsivanka /zavinac/ gmail.com
web: www.cmsivanka.sk

Prevádzka CMŠ :od 6,45 – 16,45 hod.

Príchod detí do CMŠ do 8,00 hod. Prosíme, nakoľko je to možné, dodržiavať tento čas!

Odhlásiť dieťa zo stravy alebo neskorší príchod môžete do 7,45 hod.: na tel. čísle triedy do ktorej chodí dieťa alebo zapísaním na nástenke pri vstupe do CMŠ, prípadne priamo u učiteliek v triede.

(Neodhlásené dieťa zo stravy sa počíta ako prítomné!)

Prevzatie dieťaťa z CMŠ je možné od 15,00 hod.

Učiteľky v CMŠ:

I. trieda:

Mgr. Monika Stručková – sr. Mária Magdaléna, FDC  (triedna učiteľka)
Mgr. Bernadeta Slaninková  ( učiteľka)

II.trieda

Mgr. Martina Bratkovičová – sr. Mária Laura,FDC  ( poverená riadením CMŠ, učiteľka)        Ing. Ivica Miháliková  (triedna učiteľka)

Ekonómka:

Ing. Jaroslava Lahová ,ekonomkaiv /zavinac/marianky.sk

Zodpovedná za výdaj stravy: Drahoslava Packová – sr. Mária Agáta,FDC

Nepedagogický pracovník: pani Eva Ungvarská, Veronika Kopuncová, 

Denný režim CMŠ:

Čas

Činnosť

6:45 – 8:30

hry a edukačné aktivity

8:45 – 9:30

hygiena, desiata

9:30 – 11:30

edukačné činnosti, hrové činnosti, pobyt vonku

11:30 – 12:30

hygiena, obed

od 12:30

odpočinok, relax.

14:30 – 15:00

hygiena, olovrant

15:00 – 16:45

hry a hrové činnosti, edukačné aktivity