Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji

Odvaha vykročiť vpred s otvoreným srdcom

1. septembra 2019 sa v našej materskej škole opäť otvoria dvere, tentoraz pre väčší počet deti. Slovenská provincia Kongregácie Dcér Božskej Lásky, Zriaďovateľ Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov (CMŠ) otvára druhú triedu v priestoroch kláštora na Námestí padlých hrdinov 30, v Ivanke pri Dunaji. Novostavbu a zrekonštruované priestory požehná 29. júna 2019 Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Pre veľký záujem zo strany rodičov o umiestnenie detí do našej materskej školy sme sa rozhodli rozšíriť ju v rámci projektu „Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji„ z príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Integrovaného regionálneho operačného programu. Projekt bolo možné zrealizovať aj vďaka finančnej dotácii našej Kongregácie. Vypracovanie projektu vykonal Ateliér DV s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava.

Spracovateľ projektu Ing. Jozef Ďurko, december 2016.