Požehnanie nových a zrekonštruovaných priestorov. Za fotky vd’ačíme Zuzane Kostkovej (Človek a viera)