,,Konať dobro, rozdávať radosť, šťastným urobiť a viesť do neba.“

Božia služobnica Matka Františka Lechnerová
zakladateľka Kongregácie Dcér Božskej Lásky

Prevádzka počas  jesenných prázdnin

Dňa 30. 10.2019 bude prevádzka CMŠ  7,00 – 16,30 hod. Všetky prihlásené deti budú v II. triede.
Dňa 31. 10. 2019 bude materská škola zatvorená.
 
Mesiac modlitby sv. ruženca

Október je mesiacom posvätného ruženca: môžeme sa spoločne modliť v kostole pred svätými omšami,  v rodine, i s masmédiami či na sociálnych sieťach.

Oznamy - čo nás čaká v októbri

Požehnanie nových a zrekonštruovaných priestorov
Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji

Na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla, 29.06.2019 požehnal nové a zrekonštruované priestory našej CMŠ v Ivanke pri Dunaji Mons. Stanislav Zvolenský arcibiskup metropolita.

1. septembra 2019 sa tak v našej materskej škole otvoria dvere, tentoraz pre väčší počet detí. Slovenská provincia Kongregácie Dcér Božskej Lásky, Zriaďovateľ materskej školy Kráľovnej anjelov otvára druhú triedu v priestoroch kláštora v Ivanke pri Dunaji.

Pre veľký záujem zo strany rodičov umiestniť svoje deti do našej materskej školy sme sa rozhodli pre rozšírenie priestorov. Prístavbou materská škola má kapacitu 49 miest.