Cirkevná Materská Škola

Kráľovnej Anjelov – Ivanka pri Dunaji

,,Konať dobro, rozdávať radosť,
šťastným urobiť a viesť do neba.“

Božia služobnica Matka Františka Lechnerová
zakladateľka Kongregácie Dcér Božskej Lásky

Každý týždeň nový jedálny lístok.

Básničky, pesničky, pracovné listy.

Dôležité dokumenty na stiahnutie.

Vážení rodičia,

dňa 01.08.2021 nadobúdajú  účinnosť právne úpravy  Zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o dotáciách „)

– zákon č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách

– návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, ktorý bol schválený NR SR dňa 22.06.2021

Podrobnejšie informácie

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173

Ak by sa vaša situácia zmenila je potrebné túto zmenu nahlásiť riaditeľke materskej školy.