Cirkevná Materská Škola

Kráľovnej Anjelov – Ivanka pri Dunaji

,,Konať dobro, rozdávať radosť,
šťastným urobiť a viesť do neba.“

Božia služobnica Matka Františka Lechnerová
zakladateľka Kongregácie Dcér Božskej Lásky

Každý týždeň nový jedálny lístok.

Básničky, pesničky, pracovné listy.

Dôležité dokumenty na stiahnutie.

Prosíme o 2 % z dane

Prosíme Vás o poukázanie 2 % z dane na Kongregáciu Dcér Božskej Lásky na Slovensku so sídlom v Trnave, ktorá je naším zriaďovateľom. Využitie Vašich financií sa použijú aj na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu aj v našej Cirkevnej materskej škole. 

Tlačivá na preukázanie 2% z dane nájdete na stránke rozhodni.sk.