Cirkevná Materská Škola

Kráľovnej Anjelov – Ivanka pri Dunaji

,,Konať dobro, rozdávať radosť,
šťastným urobiť a viesť do neba.“

Božia služobnica Matka Františka Lechnerová
zakladateľka Kongregácie Dcér Božskej Lásky

Každý týždeň nový jedálny lístok.

Básničky, pesničky, pracovné listy.

Dôležité dokumenty na stiahnutie.

O zablúdenej ovečke

Vo štvrtok 12. mája nás prišla pozrieť Lienka Kikilienka spolu so svojimi kamarátmi. Zobrala som sebou aj ovečky a porozprávala nám ako hľadali jednu stratenú ovečku.

Pastierka Kika sa vybrala na pašu so svojimi ovečkami Stelkou, Želkou, Nelkou a Belkou. Cestou z paše Belka nepočula keď ich pastiera Kika volala domov. Po čase zbadala, že nemá kamarátky na lúke. Vybrala sa teda sama domov. Po ceste domov zle odbočila a zablúdila. Stratiť sa je ľahké. Cesta späť je však náročná a pomalá. Nakoniec pastierka Kika  ovečku Belku nájde a spolu s ostatnými ovečkami majú dôvod na radosť. Predstavenie doplnené ľudovými pesničkami, častým békaním naplní deti strachom o ovečku zároveň smiechom a lepšou pamäťou, aby sme dobre počúvali starších. Ovečka Belka nás tiež naučila používať čarovné slovíčka. Naučila nás, že máme počúvať starších ľudí, lebo nás chcú niečo nové naučiť.