Cirkevná Materská Škola

Kráľovnej Anjelov – Ivanka pri Dunaji

,,Konať dobro, rozdávať radosť,
šťastným urobiť a viesť do neba.“

Božia služobnica Matka Františka Lechnerová
zakladateľka Kongregácie Dcér Božskej Lásky

Každý týždeň nový jedálny lístok.

Dôležité dokumenty na stiahnutie.

Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov na základe usmernenie z MŠVVŠ SR prerušuje prevádzku od 16.3. do odvolania

sr. M. Laura, FDC - Martina Bratkovičová

Termín podania prihlášok do CMŠ Kráľovnej anjelov
na školský rok 2020/2021 z dôvodu
vírusovej epidémie je posunutý .
Žiadosti môžete posielať aj elektronicky
v termíne od 4. do 15. mája.
Žiadosť nemusí byť potvrdená detským lekárom.
Je však potrebné potom ho dodatočne priniesť.
Bez neho môže byť dieťa prijaté
len na adaptačné obdobie.

Požehnanie nových a zrekonštruovaných priestorov
Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji

Na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla, 29.06.2019 požehnal nové a zrekonštruované priestory našej CMŠ v Ivanke pri Dunaji Mons. Stanislav Zvolenský arcibiskup metropolita.

1. septembra 2019 sa tak v našej materskej škole otvoria dvere, tentoraz pre väčší počet detí. Slovenská provincia Kongregácie Dcér Božskej Lásky, Zriaďovateľ materskej školy Kráľovnej anjelov otvára druhú triedu v priestoroch kláštora v Ivanke pri Dunaji.

Pre veľký záujem zo strany rodičov umiestniť svoje deti do našej materskej školy sme sa rozhodli pre rozšírenie priestorov. Prístavbou materská škola má kapacitu 49 miest.