Cirkevná Materská Škola

Kráľovnej Anjelov – Ivanka pri Dunaji

,,Konať dobro, rozdávať radosť,
šťastným urobiť a viesť do neba.“

Božia služobnica Matka Františka Lechnerová
zakladateľka Kongregácie Dcér Božskej Lásky

Každý týždeň nový jedálny lístok.

Dôležité dokumenty na stiahnutie.

Požehnanie nových a zrekonštruovaných priestorov
Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji

Na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla, 29.06.2019 požehnal nové a zrekonštruované priestory našej CMŠ v Ivanke pri Dunaji Mons. Stanislav Zvolenský arcibiskup metropolita.

1. septembra 2019 sa tak v našej materskej škole otvoria dvere, tentoraz pre väčší počet detí. Slovenská provincia Kongregácie Dcér Božskej Lásky, Zriaďovateľ materskej školy Kráľovnej anjelov otvára druhú triedu v priestoroch kláštora v Ivanke pri Dunaji.

Pre veľký záujem zo strany rodičov umiestniť svoje deti do našej materskej školy sme sa rozhodli pre rozšírenie priestorov. Prístavbou materská škola má kapacitu 49 miest.